Demolice

Konkrétní služby

  • Demolice výškových staveb

  • Demolice průmyslových areálů

  • Demolice železobetonových staveb

  • Demolice v městských oblastech

Nabídka demoličních prací

Zajišťujeme kompletní dodávku demoličních prací vlastní technikou, odborné likvidace odpadu včetně nebezpečného, jako je azbest, ropné látky atd. za odborného dohledu soudního znalce z oboru Životního prostředí. V rámci zakázky realizujeme kompletní drcení vybouraného materiálu s následným zpracováním podle přání investora. Po zhotovení demoličních prací provádíme i kompletní zemní a stabilizační práce podle projektové dokumentace.

Náš tým proškolených zaměstnanců zajišťuje hladký průběh demolice při maximálních bezpečnostních opatřeních s minimálním dopadem na okolní prostředí. Všechny demoliční bagry máme vybaveny rozvody vody, na které je připojena cisterna s vodou. Tímto systémem je dosaženo maximálního zkrápění demolovaného objektu a potlačení prašnosti.

Reference