Novinky

15. 12. 2016

Stavba Makro D8 Kralupy nad Vltavou

Firma Strojrent s.r.o. právě započala stavbu Makro D8 v Kralupech nad Vltavou.

14. 12. 2016

Dokončení demolice objektu Vlněna

Strojrent s.r.o. měl na starosti demolici objektu Vlněna v Brně. Podívejte se na naši referenci zde

25. 10. 2016

HTÚ a stabilizace zeminy na stavbu PZB Dambořice

V roce 2015 poběhla realizace sanace sesuvu půdy v obci Bulhary na Jižní Moravě. Při zhotovení této akce byla provedena přeložka toku řeky Svratky v délce 1,5 km zasypání starého toku řeky v objemu 90 000 m3 a přetažení svahu nad starým korytem včetně jeho stabilizace za použití stabilizačního pojiva Dorosol.

Tento svah byl zterasován a osázen přírodní vegetací. V součastné době toto stavebně náročné dílo zapadá do přírodního rázu krajiny a chrání obec bulhary při zvýšené hladině řeky Svratky.

24. 10. 2016

Jak jsme poručili větru a dešti v obci Bulhary na Jižní Moravě.

V roce 2015 poběhla realizace sanace sesuvu půdy v obci Bulhary na Jižní Moravě. Při zhotovení této akce byla provedena přeložka toku řeky Svratky v délce 1,5 km zasypání starého toku řeky v objemu 90 000 m3 a přetažení svahu nad starým korytem včetně jeho stabilizace za použití stabilizačního pojiva Dorosol. Tento svah byl zterasován a osázen přírodní vegetací. V součastné době toto stavebně náročné dílo zapadá do přírodního rázu krajiny a chrání obec bulhary při zvýšené hladině řeky Svratky.

1 2 3