Novinky

24. 10. 2016

Jak jsme poručili větru a dešti v obci Bulhary na Jižní Moravě.

V roce 2015 poběhla realizace sanace sesuvu půdy v obci Bulhary na Jižní Moravě. Při zhotovení této akce byla provedena přeložka toku řeky Svratky v délce 1,5 km zasypání starého toku řeky v objemu 90 000 m3 a přetažení svahu nad starým korytem včetně jeho stabilizace za použití stabilizačního pojiva Dorosol. Tento svah byl zterasován a osázen přírodní vegetací. V součastné době toto stavebně náročné dílo zapadá do přírodního rázu krajiny a chrání obec bulhary při zvýšené hladině řeky Svratky.

1 2 3 4